Garantie voorwaarden

Handleiding voor het wassen van voertuigen volgens de aanbevelingen van White Diamond

 

Frequent wassen

 

Indien je het voertuig dagelijks gebruikt, is de regel dat een wasbeurt per week jouw voertuig in de perfecte staat zal houden, terwijl de wegenvuil en overige verontreinigingen verwijderd worden. Je moet weten dat hoe vaker het voertuig gewassen wordt, hoe sneller microkrassen en lakdefecten kunnen optreden. Gebruik van White Diamond verzorgingsproducten bij de wekelijkse verzorging zal het risico op oppervlaktedefecten aanzienlijk verminderen.

 

Aanbevelingen voor handwas

 

Het is een misvatting dat voertuigen met een traditionele spons gewassen moeten worden. Als je ernaar kijkt, dan zie je dat er geen mogelijkheid bestaat om verontreinigingen af te voeren. Vuildeeltjes zijn erin gevangen, tussen de spons en de lak van het voertuig, wat voor krassen zorgt. Om dit te vermijden wordt aanbevolen om voertuigen te wassen met een microfiber washmitt. Washmitts hebben een diepe, losse structuur, wat helpt om het vuil uit de oppervlakte te verwijderen en het wassen vergemakkelijkt.

De meest veilige manier om voertuigen te wassen is de twee-emmers methode. Het bestaat erin dat een van de emmers gevuld wordt met water met een shampoo, wij bevelen White Diamond Moisturizing Shampoo aan. De tweede emmer wordt met zuiver water gevuld. Eerst dompelen wij de washmitt in het water met shampoo, wij wassen een element en vervolgens spoelen wij de handschoen uit in het zuiver water voor de herhaling van de eerste stap.

 

Het proces van velgen wassen verschilt van het proces van carrosserie wassen omwille van het sterk abrasieve stof uit de remblokken die op de velgen vastkleeft. Om het te verwijderen raden wij het product White Diamond Red Iron aan. Verspreid de vloeistof over de oppervlakte van de velgen door middel van de trigger, wacht vervolgens 5 minuten en spoel het product af. Na de verdeling zal het product de residuen rood kleuren en het effect van “bloederige velg” creëren.

Na het wassen en het drogen met een microfiber towel van het voertuig raden wij telkens het product White Diamond Brilliance Mist  op wax basis of het product White Diamond Nano Sealant op Sio2 basis aan. Het product maskeert kleine krasjes en de levensduur van alle oppervlakten aanzienlijk beïnvloedt. Product dient aangebracht te worden op de lak en vervolgens ingewreven met een microvezel doek tot het gewenste resultaat.

 

Aanbevelingen voor het wassen in contactloze wasserijen

 

Contactloze wasserijen zijn perfect om de vervuiling van het voertuig af te spoelen. De overtuiging dat contactloze wasserijen veilig voor ons voertuig zijn is een misvatting. De gebruikte wasmiddel is een zeer agressief chemisch product – detergent, dat de buitenste beschermlaag beschadigt. De beste methode om het voertuig in een contactloze wasserij te wassen is om uitsluitend gedemineraliseerd water te gebruiken. Na het afdrogen van het voertuig gebruik het product White Diamond Brilliance Mist door het aan te brengen op de lak en in te wrijven met een microvezel doek tot het gewenste resultaat.

 

GARANTIEVOORWAARDEN EN UITSLUITINGEN

 

Jouw beschermlaag White Diamond Coating & Shine is door de schriftelijke garantie gedekt uitsluitend indien ze door een Erkende Partner van White Diamond aangebracht werd en het paspoortnummer online geregistreerd werd op de pagina www. white- diamond.be/registratie en niet later dan 30 dagen na de uitvoering van de behandeling.

 

Niet-naleving van de voornoemde voorwaarde resulteert in het verlies van de garantie. De beschermlaag White Diamond Coating & Shine heeft een garantie van 3 of 5 jaar. Volgens de garantievoorwaarden dient een jaarlijkse inspectie te gebeuren bij een Erkende Partner van White Diamond – 12 maanden na de beschermingsdatum en vervolgens om de 12 maanden. Geen inspectie – inschrijving in het PASPOORT binnen de voornoemde termijn resulteert in het verlies van de garantie. Gelieve niet te vergeten dat de garanties niet overdraagbaar zijn en kunnen uitsluitend afgelost worden door de oorspronkelijke dienstafnemer.

 

Garantievoorwaarden – BESCHADIGING VAN HET VOERTUIG

 

Ingeval van beschadiging van de overgespoten oppervlakten van het voertuig veroorzaakt door een collisie, ongeval, vandalisme en misbruik, kan het voertuig doorverwezen worden naar een Erkende Partner van White Diamond om de beschadigde zones opnieuw te laten beschermen ten laste van de eigenaar of verzekeraar. De eigenaar van het voertuig dient het garantiedocument – PASPOORT White Diamond voor te leggen.

 

Ingeval van beschadiging van het voertuig is de Eigenaar ertoe gehouden om:

 

  1. Onmiddellijk de Erkende Partner van White Diamond te verwittigen door een e-mail bericht te verzenden met de volgende gegevens: voor- en achternaam, telefoonnummer, serienummer garantie, korte beschrijving van de schade of defect.
  2. Erkende Partner van White Diamond kan vervolgens inspectie van het voertuig organiseren op de locatie en datum vastgelegd door de Erkende Partner.
  3. Indien de Erkende Partner van White Diamond de vordering aanvaardt, zullen wij samen een gunstige termijn afspreken voor de herstelling van de schade of defect.
  4. Het niet-melden van een klacht binnen een termijn van 30 dagen vanaf het optreden van het probleem stelt de Erkende Partner van White Diamond vrij van wettelijke aansprakelijkheid.

 

Beschadigingen ten gevolge van steenslag, werking van externe factoren, oppervlakteroest, aluminiumcorrosie, waterplekken op sierlijsten, beschadigingen door chemische producten niet bestemd voor voertuigenverzorging, schraapsels, krassen, putcorrosie ten gevolge van vogeluitwerpselen, boomsappen, zure neerslag, contact van de beschermde oppervlakte met kleurstoffen, verwen, kalk en cement, niet correcte exploitatie van het voertuig, verkleuringen of overige defecten ten gevolge van productiefouten alsook indien de beschermde oppervlakten aangetast werden door een niet-erkende persoon, firma of bedekt werden met overige producten, vallen niet onder de garantie. Garantie omvat eveneens niet de voertuigelementen dewelke onbeschermd werden ten gevolge van een vervanging of lakherstelwerk.

White-diamond neemt geen verplichting of verantwoordelijkheid met betrekking tot  het slecht aanbrengen van coatings  op de wagen dit door onszelf, erkende detailers en de doe het zelfers.